Val av räcke på väg 23

smcrobot

New member
Nyhetsdatum: 2022-08-30 12:53

Väg 23 mellan Huseby och Marklanda i Kronobergs län ska mittsepareras. SMC har frågat Trafikverket varför man väljer vajerräcke som mittseparering då det finns räckestyper som inte innebär lika hög risk att skadas allvarligt vid kollision. Trafikverket svarar att väg 23 är planerad för och upphandlad med kraven i VGU 2015. Trafikverkets mätningar visar att det inte varit 100 motorcyklister som färdats på vägen dagligen och då krävs inte att man tar hänsyn till släta räcken för oskyddade trafikanter. SMC beklagar detta val av räcke som rimmar illa med Nollvisionen och det regeringsuppdrag om slätare räcken för MC som Trafikverket fick 2021. Hittills i år har fem motorcyklister dödats i kollision med räcken.

Läs mer: https://www.svmc.se/smc/nyheter/2022/val-av-racke-pa-vag-23/
 
Top