SMC träffar infrastrukturminister

smcrobot

New member
Nyhetsdatum: 2024-04-10 01:08

Regeringen planerar att under hösten presentera en infrastrukturproposition till riksdagen angående ekonomiska ramar och inriktningen för en ny planperiod. I juni förra året fick Trafikverket uppdraget att ta fram ett inriktningsunderlag för transportinfrastrukturen för 2026–2037. SMC har blivit inbjudna att träffa infrastrukturministern för att framföra motorcyklisternas synpunkter på inriktningsunderlaget.

Läs mer: https://www.svmc.se/smc/nyheter/2024/smc-traffar-infrastrukturminister/
 
Top