SMC svarar EU:s samråd om ett nytt körkortsdirektiv

smcrobot

New member
Nyhetsdatum: 2023-05-31 08:15

Sveriges MotorCyklister (SMC) har tagit del av EU kommissionens förslag till ett nytt körkortsdirektiv och om vissa körkortsåterkallelsers effekt inom unionen. SMC konstaterar besviket att inga ändringar har tillförts gällande delen som berör körkort för motorcyklar och mopeder trots många inspel under åren från SMC och andra nationella motorcyklistförbund.

Läs mer: https://www.svmc.se/smc/nyheter/2023/smc-svarar-eu-s-samrad-om-ett-nytt-korkortsdirektiv/
 
Top