Risk för halka!

smcrobot

New member
Nyhetsdatum: 2023-04-24 02:29

Dammbindning genomförs i flera kommuner och städer för att förbättra miljön och hälsan hos dem som bor vid vägar och gator med höga halter av partiklar. Samtidigt ökar dock risken för omkullkörning för oss som kör tvåhjuliga motorfordon. Varje väghållare som genomför arbete som leder till försämrad friktion måste varna trafikanterna för detta.

Läs mer: https://www.svmc.se/smc/nyheter/2023/risk-for-halka/
 
Top