Norge vill höja böter för trafikbrott

smcrobot

New member
Nyhetsdatum: 2022-12-28 12:39

Det norska Samferdselsdepartementet vill höja de redan höga bötesbeloppen med 30 %! Vår norska systerorganisation NMCU har svarat på nej på remissen med förslag då man anser att de nya beloppen kommer att leda till ökad social orättvisa och det saknas rimliga förklaringar till de kraftiga höjningarna. NMCU visar också att de norska bötesbeloppen redan är betydligt högre än grannländerna, tre gånger högre jämfört med Sverige och tio gånger högre än Tyskland. SMC hoppas att NMCU och övriga remissinstanser lyckas stoppa förslaget!

Läs mer: https://www.svmc.se/smc/nyheter/2022/norge-vill-hoja-boter-for-trafikbrott/
 
Top