Medical Card i hjälmen kan rädda liv!

smcrobot

New member
Nyhetsdatum: 2024-03-25 07:00

I samband med att motorcykelsäsongen drar i gång skickar SMC ut Medical Card till alla medlemmar. På kortet fyller föraren i information om sin medicinska status och lägger det i hjälmen. Det gör att räddningspersonal enkelt kan ta del av viktig information för att ge snabb och adekvat vård i händelse av olyckor. SMC har nu skickat ut 820 000 Medical Card till svenska motorcyklister.

Läs mer: https://www.svmc.se/smc/nyheter/2024/medical-card-i-hjalmen-kan-radda-liv/
 
Top