Många riksdagsmotioner om MC!

smcrobot

New member
Nyhetsdatum: 2022-11-28 06:02

En gång om året får riksdagsledamöterna lämna motioner om alla frågor som riksdagen beslutar om. Preliminärt lämnade ledamöterna in 2 238 motioner. Som alltid finns det ett antal som handlar om motorcykelfrågor, till exempel körkort, säkrare vägmiljö, tillgång till olycksstatistik och inkluderande av MC i transportpolitiken. SMC anser att samtliga är viktiga för Sveriges motorcyklister och hoppas att beslut fattas i rätt riktning. Motionerna behandlas i utskotten och beslutas senare av riksdagen. SMC har kontakt med ledamöterna i Trafikutskottet.

Läs mer: https://www.svmc.se/smc/nyheter/2022/manga-riksdagsmotioner-om-mc/
 
Top