Fartkamera

Diana

New member
Diskussionens vågor går höga om det kan komma att bli ett krav på skylt fram eller om man kommer att bygga om kamerorna så att de tar kort bakifrån. Oavsett vilket kräver det en lagändring så att det blir ett ägaransvar. Men det påstås att det då kräver en ändring av grundlagen. Kan det verkligen stämma?
 

Maria Nordqvist

Super Moderator
Det kan inte SMC svara på. Men, i december svarade SMC på en remiss där regeringens utredare föreslår att ägaransvar införs för fordon med automatiserad körning. Det är inte första gången förslaget kommit upp då det gäller dessa fordon. Man vill göra trafikbrott till en förseelse med avgifter på upp till 20 000 kronor. Det finns ingen diskussion om ändring av grundlagen i utredningen.

För SMC är det uppenbart att detta förslag är ett steg i riktningen mot ett införande av ägaransvar för alla fordon! Länk till nyhet om detta: https://www.svmc.se/smc/nyheter/2021/vem-ar-ansvarig-vid-automatiserad-korning/
Här kan du se vad andra remissinstanser svarade på förslaget. Det finns många som är positiva till detta!https://regeringen.se/remisser/2021...e-att-framja-en-okad-anvandning-av-geostaket/
 

Lottafia

Member
När det gäller fordon för automatiserad körning borde det inte vara ägaransvar, utan personligt solidariskt ansvar hos vd och styrelseordförande i de bolag som tillverkar alternativt importerar sådana fordon. Där hör ansvaret hemma.
Jag misstänker att vi snabbt skulle slippa autonoma fordon i så fall....
 

Y62.se

Member
Det är också olagligt att köra onödigt sakta, staten skulle kunna dra in en bra slant på det med.
 
Här finns en av de utredningar som gjorts:
https://www.regeringen.se/contentassets/2aeb62daac414aa88e2d06059426eb1f/agaransvar-vid-trafikbrott

Den säger bland mycket annat att:

"Enligt skuldprincipen kan straff bara ådömas den som har uppvisat ett klandervärt beteende i form av uppsåt eller oaktsamhet. Ett strikt ansvar – oberoende av uppsåt eller oaktsamhet – strider mot skuldprincipen och därmed mot de principer som svensk
straffrätt bygger på."

"De förenklade handläggningsregler som beskrivits ovan kan bara införas genom ändringar i rättegångsbalken, vilket kräver andra
överväganden än dem som omfattas av utredningens uppdrag. Sådana regler kan medföra en ökad effektivitet vid den inledande utredningen av trafikförseelser, men med en högre arbetsbelastning för domstolarna i ett senare skede. Om fordonsägaren lagförs utan att föraren identifieras, måste även beaktas svårigheterna med att tillämpa reglerna om körkortsingripande. "

Mvh,
Ingvar
 
Top