EU:s förslag till ett nytt körkortsdirektiv.

smcrobot

New member
Nyhetsdatum: 2023-03-02 02:28

EU-kommissionen lade fram ett förslag för att modernisera körkortsreglerna, bland annat genom att införa ett digitalt körkort som är giltigt i hela EU och nya bestämmelser för att underlätta efterlevnaden av trafikregler över gränserna. SMC konstaterar att få förslag berör MC-körkortet och att vårt arbete har resulterat i att inga nya förbud eller begränsningar har lagts fram som skulle förhindra motorcyklister att köra MC i Europa.

Läs mer: https://www.svmc.se/smc/nyheter/2023/eu-s-forslag-till-ett-nytt-korkortsdirektiv-1/
 
Top