Tävlingar på väg är hotade

smcrobot

New member
Nyhetsdatum: 2022-12-27 09:34

I början av december hade SMC ett möte med Trafikverket angående deras regeringsuppdrag om att underlätta och förenkla föreningars verksamhet på väg. SMC framförde att tillstånd bör slopas för MC-och veteranfordonsrallyn som inte påverkar trafiken. Tyvärr har Trafikverket beslutat om nya regler för vägmärken i samband med olika motionslopp. Man vill vältra över stora kostnader på föreningarna som har lopp på statlig väg. SMC är medlem i Riksidrottsförbundet och står bakom deras krav på snabb hantering av frågan för att rädda idrotten på vägarna!

Läs mer: https://www.svmc.se/smc/nyheter/2022/tavlingar-pa-vag-ar-hotade/
 
Top