Motorcyklarna är äldst!

smcrobot

New member
Nyhetsdatum: 2022-09-07 03:00

Trafikanalys har undersökt vilka fordon som är äldst i Sverige. Av de svenskregistrerade fordonen i trafik 2021 är motorcyklarna allra äldst med 20,3 år i genomsnitt. Motorcyklarna är också det fordon där snittåldern ökat mest sedan 2000 - hela 5,2 år. SMC tror att detta beror på att motorcyklar inte körs året om, vårdas ömt av sina ägare och körs färre mil än övriga fordon.

Läs mer: https://www.svmc.se/smc/nyheter/2022/motorcyklarna-ar-aldst/
 
Top