MC och mopeder i kollektivkörfältet i Göteborg Stad

smcrobot

New member
Nyhetsdatum: 2022-09-23 07:30

SMC har besvarat en remiss om att tillåta motorcyklar i kollektivkörfält som avslås av trafikkontoret, Göteborg Stad. SMC skriver att trafikkontoret varken utgår från motorcyklisternas trafiksäkerhet eller från miljöargumentet i sitt yttrande och att det finns ingen statistisk eller fakta som ligger till grund för yttrandena.

Läs mer: https://www.svmc.se/smc/nyheter/2022/mc-och-mopeder-i-kollektivkorfaltet-i-goteborg-stad/
 
Top