MC och mopeder i bussfiler i Göteborg Stad

smcrobot

New member
Nyhetsdatum: 2022-09-23 07:30

SMC har skickat ett yttrande på en motion som föreslår att man ska tillåta motorcyklar i kollektivkörfält i Göteborgs stad. Trafikkontoret och Miljö- och klimatnämnden avstyrker motionen. SMC skriver att trafikkontoret varken utgår från motorcyklisternas trafiksäkerhet eller från miljöargumentet i sitt yttrande och att det finns ingen statistisk eller fakta som ligger till grund för stadens yttranden. Beslut fattas av kommunfullmäktige.

Läs mer: https://www.svmc.se/smc/nyheter/2022/mc-och-mopeder-i-bussfiler-i-goteborg-stad/
 
Top