Försäkring under SMC:s kurser 2023

smcrobot

New member
Nyhetsdatum: 2022-11-30 07:29

Ska du gå en kurs med SMC School 2023 och funderar över hur din MC-försäkring gäller? Du kan vara lugn. SMC har ett unikt samarbete med försäkringsbolagen vilket vi är tacksamma för. Samtliga stödjer SMC:s fortbildningar genom att låta minst trafikförsäkringen gälla även om kursen genomförs på inhägnat tävlingsområde. Flera bolag väljer även att låta vagnskada gälla, om man har motorcykeln helförsäkrad. Läs mer hur din MC-försäkring gäller för de olika kurserna inom SMC School 2023.

Läs mer: https://www.svmc.se/school/forsakring_vid_smcs_fortbildning/
 
Top