Förenkla hantering av MC-arrangemang

smcrobot

New member
Nyhetsdatum: 2022-12-05 10:55

Idag har SMC och MHRF haft ett möte med Trafikverket angående deras regeringsuppdrag om att underlätta och förenkla föreningars verksamhet på väg. SMC har framfört att det inte finns någon anledning att kräva tillstånd för personer på motorcyklar som deltar i ett rally under förutsättning att personerna som deltar har körkort, kör lagliga fordon, kör på väg där det är tillåtet att färdas och inte blockerar trafiken. Det behövs inte heller någon polisövervakning varken för deltagare eller för att hålla ordning på åskådare. Vägens sidoområden behöver inte spärras av. Fordonen behöver inte kontrolleras. SMC föreslår att detta tydliggörs för berörda.

Läs mer: https://www.svmc.se/smc/nyheter/2022/forenkla-hantering-av-mc-arrangemang/
 
Top