Motioner om motorcyklar Sten Bergheden (M) uppmärksammar i motion 2015/16:112 1 att många i dag har möjlighet att utnyttja motorcykel i stället för bil. För att uppmuntra denna positiva utveckling anser motionären att man bör undersöka förutsättningarna för att ta fram en handlingsplan liksom hur en sådan plan kan omsättas i praktiken för att underlätta för motorcyklar i trafiken. I motion...

Läs mer: http://www.svmc.se/smc/Nyheter/Avsla...r-i-riksdagen/