Sverige är det enda nordiska land som har kontrollbesiktning av motorcyklar. Vår olycksstatistik är jämförbar med övriga länder trots detta.* Få olyckor beror på tekniska fel. Av 477 omkomna på tvåhjulig motorcykel sedan 2005 har tekniska brister i fordonet konstaterats i elva olyckor, vilket motsvarar 2,3 procent. Ser man på vilka bristerna som angetts som bidragande faktor till dödsolyckan är...

Läs mer: http://www.svmc.se/smc/Nyheter/SMC-o...ollbesiktning/