En EU-förordning införs i svensk lag samma dag som den börjar gälla. Några svenska lagar och föreskrifter har ändrats för att införliva EU-reglerna men det har inte berört motorcyklar. SMC har följt ärendets gång under ett antal år genom våra Fema och FIM i Bryssel. Genom förordningen införs krav på ABS på alla motorcyklar över 126 kubik och nya avgaskrav införs. För mindre motorcyklar med max...

Läs mer: http://www.svmc.se/smc/Nyheter/Nya-M...rna-beslutade/