Hjälp oss att få fram ett underlag om vad motorcyklisterna i Stockholm anser om att köra MC i bussfil, om behov av MC-parkeringar, om hur du använder din MC mm

Enkäten kan även besvaras av dig som pendlar till Stockholm på MC från angränsande län. Deadline 15 augusti.
http://www.svmc.se/smc/Nyheter/Hjalp...g-i-Stockholm/