Vid SMC:s årsmöte blev det känt att H-DCS numera är en associerad riksklubb till SMC. Dessutom skänkte klubben hela 50 000 kronor till Ezzos Minnesfond i syfte att stödja utbildning av unga motorcyklister. Härligt!
http://www.svmc.se/smc/Nyheter/50-00...DCS/:tummenupp