På senaste Knix på Lungre pratades det om en ev gruskurs. Är det något som är på G?

David