Hej o Go´Fortsättning på 2014.

Nästa lördag (11/1) spikar vi verksamheten för kommande säsong. Är det nå´t som Ni vill ha mä så mejla eller ring nå´n i styrelsen.
Mejladresser o telefonnummer finns på hemsidan.
/Sekreterar´n