Styrelsen för SMC Östergötland önskar alla medlemmar ett Gott Nytt År.