Kallelse till Stockholmsdistriktets årsmöte 2013
Tid: söndagen den 27 oktober 2013, kl. 13.00
Plats: Huddinge MCK, Lissma skolväg 14 Huddinge, www.huddingemck.se

Det är återigen dags för distriktets årsmöte. Sista dag för
motioner till distriktets årsmöte är den 13 oktober och skickas
till arsmote2013@smcstockholm.se eller SMC Stockholm, Skansbacken
4, 120 30 Stockholm.

Eftersom SMC firar 50 år så bjuder distriktet på tårtbit och kaffe
till dem som anmäler sig (namn och medlemsnr) senast den 20
oktober 2013 till arsmote2013@smcstockholm.se.
Välkomna!

Efter årsmötet kommer klubbkonferensen att hållas. Särskild
inbjudan skickas till klubbarna.

Kallelse med dagordning årsmöte 2013.pdf