Frivilliga Motorcykelkåren Stockholm
Vi söker MC-ORDONNANSER
Kontakt: frivilliggruppen@fmckstockholm.se
Mer info på -
www.fmck.se
www.fmckstockholm.se

MSB-FMCK_information.pdf

Hemvärnet-FMCK_information.pdf