http://www3.idrottonline.se/template...aspx?id=581251

Bra historik finner man här. http://www3.idrottonline.se/template...aspx?id=260774
å vill man bara ha den korta versionen så är den som sådan att Mölndals Kommun tar tillbaka mark efter 50 år på samma ställe utan att lämna ny mark i ersättning.

Det hela är rent fördävligt illa skött, och MK Pionjär har gjort fantastiska insatser med minimal uppbackning från kommunen.
Det dröjde 20 år innan man fick fram el och vatten, men ändå har man under tiden arrangerat fantastiska tävlingar med VM-status!

MK Pionjärs insatser har betytt mycket för grannkommunerna http://www.kungsbackaposten.se/nyhet...egen-crossbana
och i korthet har kommunen agerat svinaktigt genom åren: http://mobil.sr.se/site/index.aspx?a...d=104&offset=0

Kommunen har upplåtit mark för bostäder tätt in på banan - och "förvånats" över bullerstörningar från de nyinflyttade...
Kommunen har lämnat ut mark till en golfbana kant i kant med crossbanan - och "förvånats", ja ni förstår...
Inskränkningar i körtider och kringskurna utvecklingsmöjligheter gör att det hela ser ut som ett sätt att försöka svälta ut klubben - publikparkeringarna blev bostadsområde hux flux, och då är det lite tungt att arrangera inkomstbringande tävlingar...

Allt detta samtidigt som man lovar ny mark och på en och samma gång förhalar beslutet kring det samma!


Pionjär i förskingringen eller bara angelägen att bevaka grusåkares intressen och tillväxten för nästa genation MX-åkare?
Möt upp 10,00 på Kvarnbyskolan - det går alldeles utmärkt att åka hoj dit, men själva demonstrationen sker till fots.

Tjyv- och rackarspelet bakom klubben ilska finns beskrivet här:
http://www3.idrottonline.se/template...aspx?id=570837
Hampe