20100618 Ta det försiktigt på Vägsträckan mellan Glanshammar och Fellingsbro även kallad Käglan. Det förekommer grus på vägbanan i innerkurvorna. Detta är ett återkommande problem sedan några år tillbaka. Sträckan sopas av väghållaren med gämna mellan rum.

20100618 Vägen mellan Mogetorp och Nerikes Kil är bristfällig, på den första biten av den skräckan förekommer stora sprickbildningar, djupa spår och gupp på vägbanan, ta det även lungt på denna vägsträcka.Den andra delen av stäcken är ny assfalterad för några år sedan.