Jag har uppdaterat datan och även laggt upp en webbkarta, som visar våra fikaställen.

http://www.svmc.se/templates/Page.aspx?id=6315

Vänligen kontakta mig, om fel upptäcks.