Idag kom denna remiss till SMC från Näringsdepartementet, "Förslag till åtgärder för minskning av restförda fordonsrelaterade skulder och för att motverka användningen av bilmålvakter". Svar ska lämnas senast 15 september. http://www.transportstyrelsen.se/Glo...de_skulder.pdf

Är det någon som har kommentarer, skicka dem till senast 1 september till smc@svmc.se