Ingen i mina trakter som anmält sig till sporthojskurs 3dje maj i linköping? Vore ju trevligt med lite sällskap upp !