Precis som rubriken lyder så saknar jag den funktionen på detta forum.

Så man kan se vem som svarat på mitt inlägg. Eller har ni dolt den funktionen så jag inte ser den