Under 2021 fångades 34 218 motorcyklar och 320*661 bilar i ATK under fjolåret vilket är en ökning med 5*280 MC och 64*962 bilar. Böter har utfärdat till 38 procent av dem som fångats i kamerorna. Det är alltså en tredjedel av de som registreras. Möjligheten att fota motorcyklar bakifrån diskuteras alltjämt och det finns bara en lösning för att slippa den typen av idéer. Inför MC-säsongen 2022 ber SMC därför motorcyklisterna att hålla hastigheten, även förbi ATK-kamerorna.

Läs mer: https://www.svmc.se/smc/nyheter/2022...delen-minskar/