Att MC-ägarna blir äldre får konsekvenser i MC-klubbar. När medelåldern stiger minskar intresset för klubben. Klubben Hallsta MC Touring från Hallstahammar är en av dessa och nu har klubben avslutats. Vid det sista mötet beslutade man att behållningen som fanns kvar, 5488,62, skulle skänkas till SMC:s skadefond. Vi riktar ett stort varmt tack till Hallsta MC Touring.

Läs mer: https://www.svmc.se/smc/nyheter/2022...ta-mc-touring/