Under december har SMC läst och besvarat regionernas förslag till transportplaner för perioden 2022-2033. SMC konstaterar att åtgärder saknas för att öka säkerheten för dem som färdas på MC och moped i underlaget. De nämns i stort sett inte alls i underlagen trots att tvåhjuliga motorfordon kan bidra till förbättrad framkomlighet i regionerna om pendlingen ökar med MC och moped. Alla transporter kan inte göras till fots, med cykel eller kollektivtrafik. I SMC:s svar på regionala transportplanerna beskriver vi var de flesta olyckor sker och lämnar förslag på hur säkerheten kan öka på det lågtrafikerade vägarna.

Läs mer: https://www.svmc.se/smc/nyheter/2021...ansportplaner/