Infrastrukturminister Tomas Eneroth fick nyligen en uppföljande fråga om övningskörning från Sten Bergheden (m). Ministern svarar inte på frågan om möjligheten att ansöka om dispens. Han anser inte heller att man ska kunna stryka handledarskap för privat övningskörning på MC kalenderåret efter att ett körkort utfärdats då han anser att detta riskerar att underminera den regel som finns till för att försvåra för de svarta trafikskolor som säljer utbildningstjänster utan tillstånd. SMC beklagar ministerns svar. SMC kommer att följa frågan om privat övningskörning så att inte möjligheten att ta ett MC-körkort försämras liksom trafiksäkerheten bland motorcyklister genom de nya regelverket.

Läs mer: https://www.svmc.se/smc/nyheter/2021...vningskorning/