SMC har under ett par år samarbetat med VTI genom att samla in enkätsvar från MC-och mopedförare som kraschat på pågående och avslutade vägarbetsplatser. Den vanligaste orsaken till olyckor och tillbud var löst grus från mindre vägarbeten eller grus från stödremsor i vägrenen. Ibland fanns en varningsskylt i anknytning till platsen men det var ovanlig att denna skylt upprepades. Var fjärde allvarligt skadad motorcyklist uppger att grus bidragit till olyckan. Därför är åtgärder för att minska grus på väg efter vägarbeten viktigt för MC-säkerhet.

Läs mer: https://www.svmc.se/smc/nyheter/2021...id-vagarbeten/