SMC har skrivit om de nya reglerna för handledare vid privat övningskörning som börjar gälla 1 december 2021. Antalet elever sänks från 15 till fem för att motverka fusk vid förarprov och illegal utbildning i trafikskolor. Få vet att alla handledargodkännanden sedan tiden före 1 februari 2012 finns kvar i Vägtrafikregistret. Det innebär att vissa handledare kan ha fyllt kvoten med elever som sedan länge avslutat sin utbildning. Jan Gunberger, Borlänge, kollade och har fortfarande åtta elever sedan perioden 1999-2009 i Vägtrafikregistret. Det gör att han inte kan bli handledare med det nya regelverket.

Läs mer: https://www.svmc.se/smc/nyheter/2021...ick-korkortet/