SMC har ett unikt samarbete med försäkringsbolagen vilket vi är mycket tacksamma för. Samtliga stödjer SMC:s fortbildningar genom att låta minst trafikförsäkringen gälla även om kursen genomförs på inhägnat tävlingsområde. Flera bolag väljer även att låta vagnskada gälla, om man har motorcykeln helförsäkrad. Läs mer hur din MC-försäkring gäller för de olika kurserna inom SMC School 2022.

Läs mer: https://www.svmc.se/school/forsakrin..._fortbildning/