Trafikverkets statistik visar att antalet körprov på MC ökade jämfört med året innan. Totalt godkändes 10 269 vid 15 828 prov under 2021. Kvinnor godkänns i högre grad i kunskapsprov men underkänns oftare i körprov för A1, A2 och A. Glädjande är att antalet kvinnliga körkortstagare ökar, både i antal och andel som var 13,9 procent under 2021.

Läs mer: https://www.svmc.se/smc/nyheter/2021...tstagare-2021/