Protokoll från senaste styrelsemötet finns nu publicerat på hemsidan.

Läs mer: https://www.svmc.se/smc/nyheter/2021...15-16-oktober/