Varje år tar knappt 10 000 personer i Sverige ett MC-körkort. SMC genomför regelbundet en enkät bland körkortstagarna och denna enkät riktar sig till dig som tagit en A-behörighet 2018-2021, det handlar om knappt 40 000 personer. Körkortstagarnas upplevelser och erfarenheter av att ta körkort är mycket viktiga. SMC använder underlaget i vårt arbete med körkortsfrågor. SMC hoppas därför att så många som möjligt svarar på våra frågor.

Läs mer: https://www.svmc.se/smc/nyheter/2021...ort-2018-2021/