Sommartid infördes i Sverige 1996 efter ett EU-beslut och fortfarande ställer vi om klockorna två gånger per år. Men EU-kommissionen har lagt ett förslag om att avskaffa tidsomställningen och EU-parlamentet håller med. Ministerrådet har dock inte bestämt sig och inget beslut har fattats på EU-nivå. Om tidsomställningen avskaffas genom EU-beslut får varje land att bestämma vilken normaltid landet ska ha. I Sverige börjar vintertiden den sista helgen i oktober. Natten mellan lördagen den 30 oktober och söndagen den 31 oktober får vi vrida tillbaka klockan och sova en timme längre.

Läs mer: https://www.svmc.se/smc/nyheter/2021...intertid-igen/