Gäller alltid högerregeln? Nej! Att tillämpa den jämt leder till onaturliga konsekvenser. Denna sanning slog Tingsrätten i Flemingsberg nyligen fast. I domen talas om att ”förhindra olägenheter av en alltför stel eller opraktisk tillämpning av högerregeln i situationer där det för förare i allmänhet ter sig naturligt att lämna företräde åt trafiken på den ena av två vägar som möter varandra.” Beslutet var en stor lättnad för Bengt.

Läs mer: https://www.svmc.se/smc/nyheter/2021...utfartsregeln/