SMC har tidigare berättat om regeringsuppdraget till Trafikverket som handlar om ökad säkerhet för motorcyklister. riksdagsledamot Johan Hedin (c) ställde en fråga till infrastrukturminister Tomas Eneroth om öppnandet av fler<br />
bussfiler för MC skulle kunna rymmas inom regeringsuppdraget. Ministern svarar att han ser fram emot Trafikverkets redovisning 30 oktober 2021. Det gör även SMC.

Läs mer: https://www.svmc.se/smc/nyheter/2021...c-i-bussfiler/