Sedan en ny lag infördes har civil*samhället stängts ute från information om olyckor inom väg*nätet. Vi vädjar nu om att få fortsätta vårt trafik*säkerhets*arbete, skriver flera debattörer.

Läs mer: https://www.svmc.se/smc/nyheter/2021...ik-om-olyckor/