Idag går SMC:s samarbetspartner Svedea ut med ett pressmeddelande där man berättar att motorcyklister ser rullgrus som en av de största riskerna med MC-körning. Som ett led i kampen mot rullgruset har Svedea dels tagit bort självrisken vid olyckor med grus under den period gruset ska vara bortsopat, dels skapat en webapp där man kan rapportera in och varna för rullgrus. Två mycket bra initiativ tycker SMC!

Läs mer: https://www.svmc.se/smc/nyheter/2021...-for-rullgrus/