Grodinventering Inte någonstans i underlaget nämns var moped klass I och II ska färdas. Trots att Trafikverket är väl medvetna om den ökade skaderisken för MC vid kollision med räcken nämns inte motorcyklister i underlaget.* Däremot har man gjort en inventering av grod- och kräldjur och hittat vanlig groda, åkergroda och mindre vattensalamander. Inventering av fladdermöss Trafikverket har...

Läs mer: https://www.svmc.se/smc/Nyheter/Ar-g...e-trafikanter/