Många motorcyklister vill köra på vägar utan mittseparering. Nedan finns en karta med mittseparerade vägar. I Nationell vägdatabas, NVDB , kan du söka detta och massor av information om de svenska vägarna.* Länk till Trafikverket för karta i stort format. Källa: T rafikverket 2021.

Läs mer: https://www.svmc.se/smc/Nyheter/Hur-...ed-mittracken/