Läs och ladda ner foldern från EU-kommissionen.* * Märkning av övriga drivmedel är harmoniserad och gemensam sedan oktober* 2018.*

Läs mer: https://www.svmc.se/smc/Nyheter/Markning-av-laddning/