Läs mer om kontrollbesiktning av motorcyklar här.*

Läs mer: https://www.svmc.se/smc/Nyheter/MC-a...m-sina-fordon/